Γενικά

Οριστική Επιλογή Τουριστικού Γραφείου για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Κρήτη.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε το ιδιωτικό συμφωνητικό. Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τον αριθμό ασφαλιστικού συμβολαίου. Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τις προσφορές που κατατέθηκαν....
Διαβάστε περισσότερα
Γενικά

Ενημέρωση για τη λήψη μέτρων προστασίας για τη μείωση μετάδοσης λοιμώξεων του αναπνευστικού και σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω COVID-19, για το σχολικό έτος 2023- 2024

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την εγκύκλιο για τη λήψη μέτρων προστασίας για τη μείωση μετάδοσης λοιμώξεων του αναπνευστικού. Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την εγκύκλιο σχετικά...
Διαβάστε περισσότερα
Γενικά

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής.

Διαβάστε εδώ το έγγραφο....
Διαβάστε περισσότερα
Γενικά

Ενεργοποίηση Επταμελών Επιτροπών για έκδοση Πιστοποιητικού Διαπίστωσης Πάθησης για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2024-25

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε το έγγραφο....
Διαβάστε περισσότερα
Γενικά

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις ΠανελλαδικέςΕξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2024, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο....
Διαβάστε περισσότερα